Budowinictwo

  Inspektor ds. budownictwa – Łucja Grubba
fotom

pokój nr 4  piętro II

tel.: +48 58/ 673 56 32
tel.: +48 58/ 673 20 96 wew. 632
e-mail: ugpuck@onet.pl
e-biblioteka dokumentów


Do zadań 
należy:

  • całokształt spraw związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym Gminy Puck
  • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  • wydawanie informacji o przeznaczeniu terenu
  • wydawanie postanowień, dotyczących podziału terenów budowlanych
  • wszczynanie postępowań administracyjnych, w sprawach związanych z ochroną środowiska i ochroną konserwatorską