Geodeta

  Geodeta Gminny – Wojciech Wrona
fotom

pokój nr 15 piętro I

tel.: +48 58/ 673 56 15
tel.: +48 58/ 673 20 96 wew. 615
e-mail: geodeta@gmina.puck.pl
e-biblioteka dokumentów


Do zadań Geodety w Referacie Budownictwa i Gospodarki Gruntami należy:

  •  PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

– opiniowanie wniosków odnośnie podziałów nieruchomości
– wydawanie decyzji podziałowych
– badanie okazanych granic nieruchomości stanowiących własność Gminy Puck w terenie podczas okazywania ich granic przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego

  • ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI

– badanie operatów geodezyjnych z wykonanych rozgraniczeń od strony prawnej
– wydawanie decyzji o rozgraniczeniu
– udział w procesie rozgraniczeniowym podczas okazywania granic bezpośrednio w terenie

  • zlecanie prac geodezyjnych ( wykonanie map dla potrzeb Urzędu Gminy, zgadnie z ustawą o zamówieniach publicznych)
  • prowadzenie nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości – miejscowości Gminy Puck


HARMONOGRAM DNI PRACY
GEODETA GMINNY – Wojciech Wrona

Geodeta Gminny przyjmuje interesantów zgodnie z poniższym Harmonogramem Pracy
w godzinach od 7.30 do 15.30.

MIESIĄC DNI PRACY
Styczeń 2017
3, 4, 5, 11, 12, 17, 18, 19, 25, 26, 31
Luty 2017
1, 2, 8, 9, 14, 15, 16, 22, 23, 28
Marzec 2017
1, 2, 8, 9, 14, 15, 16, 22, 23, 28, 29, 30
Kwiecień 2017
5, 6, 11, 12, 13, 19, 20, 25, 26, 27
Maj 2017
4, 9, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31
Czerwiec 2017
1, 6, 7, 8, 14, 20, 21, 22, 28, 29, 30