Gospodarka gruntami działalnośc gosp. i gosp. lokalowa

  Insp. ds. gospodarki gruntami, działalności gosp. i gospodarki  lokalowej – Janina Ustarbowska
fotom

pokój nr 5  piętro I

tel.: +48 58/ 673 56 14
tel.: +48 58/ 673 20 96 wew. 614
e-mail: ugpuck@onet.pl
e-biblioteka dokumentów

 

  Insp. ds. gospodarki gruntami i dodatków mieszkaniowych  Waldemar Białk
fotom

pokój nr 5  piętro I

tel.: +48 58/ 673 56 14
tel.: +48 58/ 673 20 96 wew. 614
e-mail: ugpuck@onet.pl
e-biblioteka dokumentów


Do zadań 
należy:

  • przyjmowanie gruntów przeznaczonych pod drogi, zamiana gruntów, darowizny
  • wywłaszczanie gruntów
  • opłaty planistyczne
  • sprzedaż gruntów, działek budowlanych, lokali mieszkalnych
  • dzierżawa nieruchomości rolnych
  • użytkowania wieczyste ( sprzedaż w użytk. wiecz. oraz przekształcenia w prawo własności )

Wybierz interesujący układ