Profilaktyka Alkoholowa

  Inspektor ds. Alkoholowych – Kamila Dettlaff
fotom

pokój nr 42  piętro II

tel:  +48 58/ 673 56 53
tel.: +48 58/ 673 20 96 wew. 653
e-mail: ugpuck@onet.pl
e-biblioteka dokumentów


Do zadań
 należy:

  • sporządzanie gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych
  • współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • kompletowanie akt spraw skierowanych do sądu w sprawie uzależnień
  • profilaktyka alkoholowa i przeciwdziałanie narkomanii ( współpraca z szkołami, instytucjami pozarządowymi zajmującymi się profilaktyką, motywowanie do leczenia odwykowego)
  • kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania przepisów zawartych
    w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciw alkoholizmowi

Wybierz interesujący układ