Rolnictwo,Leśnictwo,Melioracja

  Podinspektor ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Melioracji – Bartłomiej Selke
fotom

pokój nr 43  piętro II

tel:  +48 58/ 673 56 47
tel.: +48 58/ 673 20 96 wew. 647
e-mail: ugpuck@onet.pl
e-biblioteka dokumentów


Do zadań
 Podinspektora ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Melioracji należy:

  • wydawanie zaświadczeń związanych z rolnictwem i produkcją rolną
  • koordynacja zadań w zakresie modernizacji, remontu i bieżącego utrzymania dróg transportu rolniczego
  • wydawanie decyzji dotyczących usuwania drzewostanu
  • opiniowanie wniosków o zalesieniu gruntów
  • sprawy dotyczące realizacji zadań w lasach niepaństwowych wraz z wydawaniem stosownych zaświadczeń
  • sprawy związane z realizacją zadań melioracyjnych w zakresie melioracji szczegółowych
  • sprawy związane z ochroną przeciwpowodziową (Siedziba Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego)

e-dokumenty:

Wybierz interesujący układ