Zastępca wójta

  Zastępca Wójta Gminy Puck – Jerzy Tkaczyk

pokój nr 12  piętro I

tel:  +48 58/ 673 20 96
 
e-mail: ugpuck@onet.pl


ZADANIA I KOMPETENCJE ZASTĘPCY WÓJTA GMINY PUCK:

Do zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:

 1. Wykonywanie zadań powierzonych przez Wójta.
 2. Sprawowanie funkcji Wójta w razie nieobecności Wójta lub niemożności pełnienia
  przezeń obowiązków.
 3. W ramach powierzonych zadań pełnienie nadzoru nad działalnością:- Referatu Budownictwa i Gospodarki Gruntami,- Stanowisk: – inspektora ds. rolnictwa i melioracji,
  – młodszego referenta ds. rolnictwa,
  – inspektora ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
  – referenta ds. rozliczeń wody,
  – spraw z zakresu sportu i ochrony przeciwpożarowej,
  – stanowisk ds. obsługi urządzeń komunalnych,
  – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 4. Współdziałanie z Radą Gminy oraz Komisjami Rady w zakresie powierzonego działania

 

Wybierz interesujący układ